Om Gryning

Gryning är en kommunövergripande verksamhet och är förlagd till Täljegymnasiet.

Resurscentrum i Södertälje kommun är uppdragsgivare och har rätt att placera elever efter bedömning av behov och plats i samråd med Gryning samt rektor. Antagning till Gryning sker via Resurscentrum utifrån bedömning av behov och plats. Varje elev intervjuas innan skolstart.

2015-03-27 10.02.38

Historia
Gryning startade höstterminen 2008 som ett fyraårigt projekt och tillhörde dåvarande Ekenbergska gymnasiet. Rektor på Ekenbergska gymnasiet ledde verksamheten tillsammans med Peter Eriksson och Susanne Jansson, som ledde den operativa verksamheten som projektledare. Orsaken till att Gryning startade var att det saknades en skolform för de elever som inte klarade av ett vanligt IV-program (nuvarande Introduktionsprogram) då de saknade grundskolebehörighet och behövde studera i en lugn miljö.

I juni 2009 beslutade Utbildningsnämnden att inrätta Gryning som en ordinarie verksamhet i kommunen.