Hur vi arbetar

Vårt förhållningssätt
I Gryning arbetar vi på ett tydligt salutogent sätt – dvs vi fokuserar på det positiva kring eleven samt skapar många möjligheter för eleverna att pröva på olika saker ute i samhället – bli delaktiga. Vi arbetar även med relationell pedagogik, vi tror att alla människor växer genom relationer. Som grund i vårt bemötande av elever använder vi oss av ett lågaffektivt förhållningssätt.

Målgrupp
2015-03-27 09.59.52Gryning vänder sig till dig som saknar behörighet till gymnasieskolans nationella program och som har ett komplicerat och långsamt lärande. Du kan ha svårt med koncentration och uthållighet samt förmåga att arbeta självständigt.

Gryning är sökbar även för elever från grundsärskolan om de vill och bedöms klara av utbildningen.

En vanlig dag
I Gryning går eleverna i skolan måndag till torsdag mellan kl 9-14 samt fredagar mellan kl 9-12. Dagen börjar alltid med gemensam frukost och samling. Därefter läser eleverna olika ämnen i mindre grupper som ofta är indelade efter utbildningsnivå. En timme i veckan går elever och lärare till Actic och tränar, samt en timme i veckan har alla idrott.