Gryning erbjuder

 Följande kurser erbjuds eleven att läsa på Gryning:

 • Svenska – åk 3, 6, 9
 • Svenska som andraspråk – åk 3, 6, 9
 • Matematik – åk 3, 6, 9
 • Engelska – åk 3, 6, 9
 • Historia – åk 3, 6, 9
 • Religion – åk 3, 6, 9
 • Samhällskunskap – åk 3, 6, 9
 • Geografi – åk 3, 6, 9
 • Idrott och hälsa – åk 3, 6, 9
 • Musik – åk 3, 6, 9
 • Bild – åk 3, 6, 9
 • Modersmål

De elever som har klarat av svenska, engelska och matematik på grundskolenivå erbjuds att läsa detta på gymnasienivå. Gryning har även kompetens att erbjuda religion och historia på gymnasienivå.
Elever kan inte få en examen från ett introduktionsprogram. Däremot får de ett gymnasieintyg på den genomförda utbildningen.

Vi erbjuder utbildning med:

 • Heldagsstudier (inga håltimmar)
 • En individuellt anpassad studieplan
 • Möjlighet att uppnå betyg i de behörighetsgivande ämnen som eleven saknar från grundskolan och i vissa fall delar av kurser i gymnasieämnen och karaktärsämnen
 • Undervisning i mindre grupper som anpassas efter elevernas behov
 • En anpassad lärmiljö med möjlighet till egen arbetsplats
 • Tillgång till dator/läsplatta samt vid behov kompensatoriska verktyg
 • APL/praktik varje termin efter elevens förutsättningar
 • Motivationshöjande aktiviteter utanför skolan

Som elev i Gryning förväntas du vara ute på APL(Arbetsplatsförlagt Lärande) minst en gång per termin. Flera av våra elever kombinerar skola med praktik med stöd av Arbetsförmedlingen. Detta har gett goda resultat.